За дипломанти (Master Degree)

Настоящата информация има за цел да улесни подготовката студентите от Магистърска Степен в Катедра Финанси за последния им изпит, който е защита да Дипломна работа /Магистърска Теза/

  1. Преди да се обърнете към някой от преподавателите за научно консултиране, запознайте се с областите на техните научни интереси ТУК.
  2. Ако свързвате Вашите интереси към финансите с някой от посочените научни въпроси, запознайте с указанията за подготовка на дипломна работа и се свържете на електронен адрес  [email protected] за стартиране на съвместна работа.

При необходимост от индивидуална консултация, може да се свържете на посочения имейл или да използвате датите, които са обявени за работа с дипломанти.