План за работа

Методическо разпределение на часовете по Корпоративни финанси:

Първа Седмица: Въвеждане в дисциплината „Корпоративни финанси“

  • Тема 1 и Тема 2 – Лекция
  • Указания за работа. Предмет и метод на обучение.
  • Проверка на компетентността /анкета за определяне на входящо равнище/.
  • Връзка с изучаваните до сега дисциплини (вкл. Основи на финансите)

Седмица 2: Финансов речник

  • Тема 3 – Лекция и упражнение
  • Определяне границите на „Корпоративните финанси“
  • Същност на явленията и значение на понятията Пари, Доходи, Финанси, Корпорация
  • Лихва, лихвени проценти и финансова математика, свързана с тях

Седмица 3: Тема 4 и Тема 12 – лекция

Седмица 4: Тема 4 и Тема 12 – упражнение

Седмица 5:  Национален празник – 3-ти март

Седмица 6:  Тема 5 – лекция

Седмица 7: Тема 5 – упражнение

Седмица 8:  Тема 6 – лекция

Седмица 9: Тема 6 – упражнение

Седмица 10:  Тема 8 – лекция

Седмица 11: Тема 8 – упражнение (само за поток 142)

Седмица 12, 13, 14, 15 – Проф. д.р Димитър Ненков