Words

  •   “В Марксовото разбиране самостоятелният свободен човек е еквивалент на активния, продуктивен и богат със своите отношения човек”;  “С помощта на рационализацията човек се старае да представи нещата така, сякаш неговата постъпка е предизвикана от разумни и морални мотиви, като точно с това се скрива, че тя е предизвикана от мотиви, противоречащи на осъзнатото мислене на човека.”;   “Историята не е нищо друго освен дейността на преследващия своите цели човек.”   Фром, Ерих. Отвъд веригите на илюзиите ( Моята среща с Маркс и Фройд ) София : Захарий Стоянов, 2002 . – 256 с.
    ISBN 954-739-179-8

 

 

  • “Непредвидимите времена винаги причиняват объркване и кризи. Хаосът обзема финансите, взаимоотношенията, семейството, ценностите, посоката. Има няколко принципа, които остават непоклатими при всички видове урагани. Доверие. Лоялност. Свобода на действие. Творческа енергия.”
    •  “Предвидими резултати в непредвидими времена” от Стивън Кови и Боб Уитман

 

 

  • „По дефиниция една абсурдна или нелогична идея не може да съществува в рамките на нашия опит.“

 

 

  • Дан Ариели – Предвидимо ирационални: Кои са силите, формиращи нашите решения