Корпоративни финанси, бакалаври, на български език (Corporate Finance in BG, Bachelor )

Информацията е предназначена за студентите от специалностите:

  • Икономика, общество и човешки ресурси с лектори проф. д-р Димитър Ненков и гл. ас. д-р Росица Тончева; (потоци 190, 192)

Дати за първи минитест:
Поток 190 (вторник) – 17.03.2020 по време на часа
Поток 192 (понеделник) – 09.03.2020 от 16.00 по време на часа

Дата и час за междинния тест, който ще се проведе в Тестови Център:
Поток 190 (вторник) – 31.03.2020 от 16.00 до 17.00 ч.
Поток 192 (понеделник) – 23.03.2020 от 16.00 до 17.00 ч.

  • Приложна информатика,комуникации и иконометрия с лектори  проф. д-р Б. Манов и гл. ас. д-р Р. Тончева (поток 199)