За дипломанти (Master Degree)

Настоящата информация има за цел да улесни подготовката студентите от Магистърска Степен в Катедра Финанси за последния им изпит, който е защита да Дипломна работа /Магистърска Теза/.

Преди да се обърнете към някой от преподавателите за научно консултиране, запознайте се с областите на техните научни интереси ТУК.

Ако свързвате Вашите интереси към финансите с някой от посочените научни въпроси, запознайте с указанията за подготовка на дипломна работа и се свържете на електронен адрес  rtoncheva@unwe.bg за стартиране на съвместна работа.