Анкетно проучване (Survey in BG)

Уважаеми Колеги,
Най-учтиво ви молим да ни съдействате за подобряване на качеството на обучение.

Чрез въпросите, включени в анкетно проучване се опитваме да установим равнище на финансова компетентност на студентите

Анкетата е анонимна.

Моля попълнете ТУК!