Общински модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система

Обект на изследването е съвременната бартерна система, като обобщаващо понятие на съвкупността от разновидности на комплекси за многопосочни размени, основани на използването на частни небанкови пари (ЧНП), познати още под наименованието „комплементарни валути“.

Предмет на изследване е моделът на самоподдържане, който може да бъде приложен при изграждане на съвременна бартерна система в български общини.

Целта на проекта е да се направи опит за създаване на модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система, приложим за български общини с участието на специфична форма на ЧНП, наречени „фискални пари“.

Методи: статистически, социологически, евристични

Период на изпълнение: 4 Март 2019 – Юни 2023

Leave a Reply