Научна етика

(за финансисти)

  1. Учебна програма с анотация
  2. Преподаването на приложна етика, проф. Валентина Драмалиева
  3. История на етиката, проф. Кирил Нешев
  4. Презентации
  5. Никомахова етика, Аристотел
  6. Антология по етика, т.1 в 2 части
    1. Антология по етика 1 ч.
    2. Антология по етика 2 ч.