Корпоративни финанси, бакалаври, на български език (Corporate Finance in BG, Bachelor )

Информацията е предназначена за студентите от 170 и 175 потоци (учебна 2022/2023 година)

  •  лектори проф. д-р Димитър Ненков и гл. ас. д-р Росица Борисова Тончева