Защитени дипломни работи

Уважаеми колеги,
Тук са публикувани темите на дипломни работи, разработени и защитени от студенти от Катедра Финанси.
При избор на тема за Вашата работа може да се ориентирате от тях.
Очаквайте скоро и публикуване на отлични разработки, с цел улесняване обучението Ви по академично писане.

  • Връзки и зависимости при модела ДюПон (2018)
  • Финансова ефективност на аутсорсинг услуги (2018)
  • Анализ на печалбата на (избрано дружество) в периода след финансовата криза (2018)
  • Употребата на криптовалути за плащане придобиването на компании (2018)
  • Използване на нетната настояща стойност за определяне цена на придобиване на публично акционерно дружество (2017)
  • Противоречието „ликвидност-възвръщаемост“ (2017)
  • Предизвикателства при внедряване на балансирана система от показатели (Balanced Scorecard) (2017)
  • Анализ на ликвидността на търговско дружество (2017)
  • Влияние на финансовите коефициенти на Софарма АД върху цената на търгуваните й акции (2016)
  • Приложение на модела „Z-score“ при оценка на финансовата стабилност на публичните дружества, включени в борсовия индекс SOFIX” (2016)
  •  Специфики при формиране на финансовия резултат на компания, извършваща онлайн търговия (2016)
  • Поведенчески аспекти на малките трейдъри на Форекс пазара (2015)
  •  Проблеми на приложението на МОКА в условията на българския капиталов пазар (2015)
  • Рискът при инвестиции в злато (2015)
  • Управление на паричните средства в акционерното дружество (2015)
  • Локалните валути в Швейцария (2014)
  • Възможности за развитие на Биткоин (2014)
  • Предизвикателства пред електронните пари (2014)
  • Културни аспекти на парите (2013)

 

Имайте предвид, че тези теми вече са разработени и не е желателно да ги избирате. ТВОРЧЕСТВОТО се поощрява, така че използвайте смело неговата сила.

Успех!